Sverige

Yhteyshenkilö

Tero Hynninen
0207 280 721
etunimi.sukunimi@styrudboreal.com

Bildspel

Porapaalut ja tukiseinät

Porapaalutuksen ohella Styrud Boreal Oy tarjoaa myös muita tukiseiniin liittyviä töitä, kuten ankkurointia, pontituksia ja injektointia.

Porapaalu on luotettava vaikeiden pohja- ja ympäristöolosuhteiden perustuksiin tarkoitettu paalu, jossa vaaditaan kalliokontakti. Porapaalu soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa on:

– vinot kalliopinnat

– paalulle vaaditaan tietty tunkeutumistaso

– isot paalukuormat

– ympäröivät rakennukset ovat herkkiä tärinälle

– rakennuspaikalla on vaikeastiläpäistäviä kerroksia kuten louhetäyttöjä tai kivikkoista moreenia

– lyhyt paalupituus, jolloin muilla paalutyypeillä on vaikea saavuttaa riittävää kantavuutta

– ahtaiden tonttien perustustarkaisu, johon anturaperustus ei mahdu

Porauskalustollamme porattavat paaluhalkaisijat ovat 114,3 – 813,0 mm.